Företagshälsovård

Comveritas i samarbete med Capio  erbjuder kostnadseffektiva, skräddarsydda och kompletta lösningar inom företagshälsovård. Vi arbetar med tre produktområden som alla är anpassade till den nuvarande arbetsmiljölagen.

Våra produkter är Vårdavtal och övriga tjänster samt Arbetsmiljöplaner .

Comveritas tjänster bygger på erfaren och rutinerad personal med tillgång till specialister inom alla områden. Vår företagshälsovård anpassas efter varje patient och företags unika förhållanden och behov.

 


 

Vårdavtal

Avtalen gäller under 24 månader

Er personal får tillgång till ett telefonnummer som kan användas 8-17.

Samtliga anställda genomgår hälsokontroller med provtagning, undersökning och rapport. Dessa hälsokontroller är antingen sjuksköterskebaserade eller läkarbaserade, (se nedan för innehåll av de olika hälsokontrollerna).

Läkare, sköterskor och arbetsmiljökonsulter kan hela tiden anlita de som har sakkunskapen vid behov. Tandläkare, akupunktörer, psykologer, ergonomer, sjukgymnaster, etc. är specialister som på olika sätt kan bidra till förebyggande vård eller rehabilitering.

Kostnader är enligt gällande statliga normer och frikort gäller givetvis.

Arbetsmiljöplaner

 

Arbetsmiljölagen 2010:1543 ställer helt nya krav på Sveriges företag. Arbetstagaren skall tillhandahålla en relevant företagshälsovård samt säkerställa att risker på arbetsplatsen är väl dokumenterade. Arbetstagarna skall vara väl informerade av arbetsgivaren genom arbetsmiljöplaner. Comveritas är certifierat för att kunna analysera verksamheter och ta fram handlingsplaner. Genom dokumenterad arbetsmiljöplanering undviker företaget straffavgifter från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöanalysen innehåller verksamhetsbeskrivning och dokumentation av arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöanalysen och resulterar i en åtgärdsplan med kontroller och undersökningar. Detta är en handlingsplan för arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering.

Hälsokontroller


Lilla hälsokontrollen (utförs av sköterska)

Omfattning

– Frågeformulär kring Hälsa och levnadsvanor.
– Besök hos sköterska för provtagning och undersökning.

 

Provtagning

– Blodvärde
– Blodsocker
– Blodfetter

Undersökningar

– Längd, vikt och BMI
– Blodtryck
– Synkontroll

Rapport

Den undersökte erhåller en individuell rapport på provsvar och undersökningsfynd.

Sekretess

Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultatet arkiveras i den enskildes patientjournal.
Vid avvikande värden rekommenderas uppföljning hos läkare.

Stora hälsokontrollen (utförs av läkare)

Omfattning

– Frågeformulär kring Hälsa och levnadsvanor.
– Besök hos sköterska för provtagning och undersökning.
(syn, hörsel, lungfunktion, blodtryck, längd och vikt)
– Besök hos läkare för medicinsk undersökning. (vilo-EKG, provresultat och samtal)

Provtagning

– Blodvärde
– Blodsocker
– Leverprover
– Njurfunktion
– Blodfetter
– Ämnesomsättningsprov TSH (Endast kvinnor)
– Prostataprov PSA (Män över 50 år efter önskemål)
– Blod i avföring (50 år efter önskemål)
– HIV (efter önskemål)

Undersökningar

– Längd och vikt
– Blodtryck
– Vilo EKG
– Synkontroll, screening
– Hörseltest
– Lungfunktion, screening
– Medicinsk undersökning av läkare

Rapport

Den undersökte erhåller en individuell rapport på provsvar och undersökningsfynd.

Sekretess

Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultatet arkiveras i den enskildes patientjournal.